Ostatnie wpisy

 • W - jak Wolność 2016-05-03 17:43:58

  I tak stałem się obywatelem nowego państwa Wolnej Republiki Liberlandu  https://liberland.org/en/main/  spodobała mi się preambuła do...

 • P - jak Państwo 2016-04-28 09:09:07

  Poniżej kolejne teorie natemat państwa przedstawione tym razem przez p. Damian Kubiak ze strony libertarianin.org, gdzie zgrabnie rozbiera się ze...

 • P - jak Pieniądze 2016-04-27 20:56:05

  „Są rzeczy ważniejsze od pieniędzy, ale bez pieniędzy tych rzeczy nie kupisz.” Prosper Merimee (1803 -...

 • P - jak Pieniądze 2016-04-22 20:53:42

  "Pieniądze są człowiekowi potrzebne po to, żeby nigdy o nich nie myślał." nieznane pochodzenie...

 • P - jak Państwo 2016-04-14 09:14:53

  Poniżej dalsza część poglądów na państwo p. Stanisław Wójtowicz przedstawiona na jego stronie:  Libertarianizm postuluje...

pokaż wszystkie

Allegro - aukcje

Ebay - aukcje

Ebay

This website uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. To learn more about it you can visit this site http://www.aboutcookies.org/

OK, don't show any more

P - jak Państwo

0 Komantarzy
2016-03-05 14:27:26
 

Poniżej kolejny cykl poglądów na państwo p. Stanisław Wójtowicz przedstawionych na jego stronie: 
 1. Każda osoba ma prawo dowolnie zarządzać swoim ciałem i swoją prawomocnie zdobytą własnością, o ile swoimi działaniami nie narusza analogicznego prawa innych.
 1. Przemoc fizyczną wolno stosować tylko i wyłącznie, broniąc się przed przemocą ze strony innych – jeżeli ktoś nie inicjuje przemocy względem ciebie, nie masz prawa inicjować przemocy względem niego, nawet jeśli uważasz, że to, co robi, jest niewłaściwe.
 1. Choć moralność libertariańska ogranicza się do zakazu stosowania przemocy, nie oznacza to, że jedyną zasadą moralną, którą wyznają libertarianie, jest zasada nieagresji – libertarianie uznają bardzo różne formy moralności prywatnej (mogą być konserwatystami, hedonistami, katolikami, kulturowymi liberałami, wegetarianami, ateistami, osobami wyjątkowo wrażliwymi na cierpienie innych itd.), to, co ich jednakże łączy, to przekonanie, że moralności prywatnej nie powinno narzucać się przemocą.
 1. W przekonaniu libertarian idealnym ładem społeczno-politycznym byłby ład całkowicie dobrowolny, w którym produkcją bezpieczeństwa, prawa i rozstrzygania sporów zajmowałyby się prywatne firmy lub dobrowolne stowarzyszenia (ład anarchokapitalistyczny).
 1. Jeśli wdrożenie ładu całkowicie dobrowolnego byłoby z jakichś względów niemożliwe (byłby on niestabilny, nie potrafiłby zapewnić odpowiedniej ochrony przeciętnej jednostce), uzasadnione jest istnienie państwa minimalnego, które składałoby się z policji, sądów i wojska, a którego zadaniem byłoby wyłącznie dbanie o własność i wolność jednostki.
 1. Współczesne państwo regulacyjno-redystrybucyjne łamie prawa jednostki do dowolnego zarządzania jej ciałem i własnością, dlatego powinno zostać zlikwidowane lub ograniczone do państwa minimum, zaś dobra, które aktualnie kontroluje państwo (ziemia, nieruchomości, zasoby itd.), powinny być przekazane obywatelom.
 1. Wolny rynek – stwarzając odpowiednie zachęty do pracy i koordynując alokację zasobów za pomocą systemu cen – jest najbardziej efektywną (z perspektywy przeciętnej jednostki) metodą organizacji gospodarczej; równocześnie jest on jedyną formą ładu gospodarczego, która spełnia warunek pełnej dobrowolności.
 1. Istnieją obszary, na których rynek nie działa optymalnie, takich zawodności rynku nie da się jednakże naprawić za pomocą interwencji państwowych – gdy zapewnimy państwu narzędzia przymusu konieczne do interwencji, państwo stanie się niezależne od woli społeczeństwa i będzie wykorzystywało te narzędzia dla własnych interesów – ewentualne straty społeczne związane z istnieniem zawodności rynku byłyby wielokrotnie niższe niż straty wynikające z rozszerzenia zakresu kompetencji państwa.
 1. Wycofanie się państwa z kontroli nad gospodarką i likwidacja rabunku podatkowego spowodowałoby zwiększenie zamożności społecznej i zmniejszenie liczby osób najuboższych, niewielka liczba biednych otrzymałaby opiekę od bliskich, lokalnej społeczności i instytucji charytatywnych.
 1. Ponieważ zaangażowanie państwa w organizację życia społecznego obniża jakość relacji społecznych (w systemie państwowym jednostki pozbawione są zasobów, możliwości i ekonomicznych zachęt potrzebnych do tworzenia głębokich relacji społecznych), ograniczenie bądź likwidacja państwa spowodowałyby radykalne polepszenie jakości tych relacji, co wraz z uwolnieniem się gospodarki z sieci regulacji zaowocowałoby niezwykłym kulturowo-gospodarczym rozwojem, którego doświadczyłyby wszystkie grupy społeczne, szczególnie zaś najbiedniejsi, którzy najwięcej tracą na istnieniu państwa.

 
0 Komantarzy

Wyślij komentarz

The Captcha image
Wisz kod z obrazka

Wyślij